Vi lånar ut cyklar utan kostnad  i mån av tillgång..